Szpuk Roman

Narodil se 4.9.1960. Z matčiny strany v něm koluje krev česko-německá, z otcovy strany polsko-haličská. Tři roky v nejútlejším dětství prožil v Havířově, po rozvodu rodičů se přestěhoval s matkou zpět do Teplic. Po základní škole vystudoval střední průmyslovou školu strojní a potom ještě tři semestry vysoké školy ekonomické, obory, ve kterých později nikdy nepracoval.
Vystřídal řadu často podřadných zaměstnání, pracoval jako geodet, dělník v chemičce, kreslič v projekci, později (v roce 1989) se oženil, odstěhoval se do Vimperku na Šumavu, kde dělal nočního hlídače v kravíně, strážce CHKO, lesního dělníka, poštovního doručovatele, truhláře, topiče, lepiče plakátů, staničního dělníka na dráze atd. Nyní pracuje jako pozorovatel počasí na meteorologické stanici na Churáňově. Má čtyři děti.
Verše a povídky psal od dětství. Během jedné letní noci v roce 1980 prožil na Pramenáči v Krušných horách svůj stěžejní duchovní zážitek: Skrze hudbu J.S.Bacha splynutí s duchem této krajiny. Od té doby prochodil po těchto horách, většinou zcela sám a často za noci, tisíce kilometrů. Tyto vysilující, i více než sto kilometrové pochody se pro něj spolu s pokusy s halucinogenními houbami staly důležitým zdrojem sebepoznání.
Další stěžejní událostí jeho tvůrčího života byl vznik Skupiny XXVI v Příchovicích v Jizerských horách. Toto ryzí antielitářské společenství zprvu křesťanského zaměření založil na tamní faře o Silvestra roku 1983. Později se toto neohraničené sdružení otevřelo nejrůzněji smýšlejícím autorům. Programem této skupiny nikdy nebyla žádná umělecká či formální vyhraněnost, ba ani žádný manifest. Stala se jím především živá setkání, ať už na různých chatách či farách a nebo i na vandrech inspirovaných cestami Karla Hynka Máchy či Artura Rimbauda. Tyto vandry pro mnohé, kdo se jich účastnili tak inspirativní, se staly úrodnou půdou pro imaginaci, či „žitou poezii peripatetické školy“.

Bibliografie
1990 Otisky dlaní, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem
1994 Bludiště, Krásné nakladatelství, Praha
1994 Hvězda závěť (výbor Bohuslava Vaňka - Úvalského a Roberta Jandy), Krásné nakladatelství, Praha
1997 Ker praskot, Velarium, České Budějovice
1997 Vězňova oblaka, Host
1998 Loučení na sever, Triton, Praha
1998 Usque ad Finem, edice Tvary, Praha 1998
2002 Troucheň, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz