Vaculík Ondřej

Odndřej Vaculík se narodil 30. června 1954 v Praze. Vyučil se zedníkem, v roce 1975 maturoval na večerní škole pro pracující. Vydělával si jako zedník, později — do roku 1990 — jako polír při obnově památek. Od října 1990 do května 1999 byl redaktorem Literárních novin, zároveň ve sdružení se čtyřmi zedníky opravoval venkovské kostely. V únoru 2000 nastoupil do Českého rozhlasu Plzeň jako vedoucí zpravodajství, od roku 2001 je zde šéfredaktorem. Kromě rozhlasové práce (seriál o ohrožených památkách Odkazy minulosti) občasně publikuje povídky a komentáře v Literárních novinách a pravidelně píše fejetony do Plzeňské přílohy Mladé fronty DNES. Má dvě dospělé děti a žije v Hořovicích.

Bibliografie
1990 Stavební deník,
2003 Jablko přešlé mrazem, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz