Bajaja Antonín

Antonín Bajaja se narodil roku 1942 ve Zlíně v rodině lékaře. Po studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně (1959–1964) pracoval až do roku 1990 v oboru, potom jako zpravodajský redaktor (Český rozhlas), novinář (deník Prostor, týdeník Týden) a redaktor Rádia Svobodná Evropa. Od roku 1996 vede semináře tvůrčího psaní na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je spoluzakladatelem a členem redakční rady časopisu pro kulturu a společenské dění Zlínského kraje ZVUK. Stál u vzniku pěveckého spolku WLASTENCI při Českém centru Mezinárodního PEN klubu.
Povídky, pohádky a fejetony publikoval časopisecky a ve sbornících, některé básnické a prozaické texty (včetně Zvlčení) odvysílal Český rozhlas.
Ocenění: Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za románový diptych Duely, cena v soutěži Evropský fejeton Brno 1993 a v roce 1994 Cena Křepelek za výrazný tvůrčí podíl na publicistickém pořadu Hlasy a ohlasy z domova Rádia Svobodná Evropa.

Bibliografie
1982 Mluviti stříbro, Mladá fronta
1988 Duely: První duel, Druhý duel, Mladá fronta
1994 Pastorální, Archa
1996 Na šéne blaue Dřevnici, nakladatelství Krabice
2003 Zvlčení (romaneto o vlcích, lidech a úkazech), Petrov

Překlady do cizích jazyků
Knižní překlady
Dokumenty
Příspěvek do rubriky Co právě dělá a jak se má – deníkové záznamy z února 2004, psané exkluzivně pro www.ipetrov.cz

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage