Gabrielová Bronislava

Bronislava Gabrielová, historička umění a redaktorka, se narodila v roce 1930. Na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně absolvovala dějiny výtvarného umění (prof. A. Kutal) a estetiku (doc. O. Sus). V letech 1969-2001 pracovala v Moravské galerii v Brně. V období normalizace byla přeřazena z odbomého pracoviště (důvod: "antisocialistická síla") na místo pomocné administrativní síly se zákazem odborné činnosti. Orientovala se na dokumentaci současného výtvarného umění. Shromáždila rozsáhlé dokumentační soubory dokladů nekonformních a zakázaných výtvarných umělců.
V čase uvolňování vytvořila edici Výtvarní umělci dneška – po listopadu 1989 uvedená edice vyvrcholila reprezentačními monografiemi sochařky Sylvy Lacinové a malíře Miroslava Štolfy.
V roce 1999 byla již oficiálně jmenována odbomou redaktorkou Bulletinu MG. Z původní ročenky vytvořila (za spolupráce redakční rady) náročnou odbornou publikaci s okruhem vynikajících spolupracovníků. Řadu let sledovala s Bohumilem Marčákem prezentaci výtvarného umění v časopisech a novinách. Toto úsilí vyústilo v četné interdisciplinární studie.
V roce 2002 byla Bronislavě Gabrielové udělena Cena města Brna, ocenění v oboru žurnalistiky a publicistiky, za redigovaní Bulletinu MG, s přihlédnutím k další výtvarné publicitě.

Bibliografie
1999 Přesahy výtvarného Brna, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz