Marčák Bohumil

Bohumil Marčák, novinář, historik české žurnalistiky a literatury, se narodil v roce 1924. Na Karlově univerzitě studoval novinářstvi (prof. V. Klimeš) a češtinu (prof. F. Jílek). Na katedře české literatury a literární teorie brněnské univerzity obhájil kandidátskou práci věnovanou působení představitelů literární avantgardy v kulturní rubrice brněnské Rovnosti 1918-1928. Začínal jako lokálkář, prošel nejrůznějšími rubrikami. V šedesátých letech se stal šéfredaktorem Rovnosti. Ke spolupráci s Rovností získal řadu vynikajících odborníků a umělců, např. Olega Suse, Josefa Berga, Ludvíka Kunderu a řadu osobností z Masarykovy univerzity. V roce 1968 zakládá Brněnský večerník.
Na samém začátku normalizace má zákaz publikační činnosti, po listopadu 1989 se vrací k redakční práci. Její nejvýznamnější část tvoří působení v redakční řadě Bulletinu Moravské galerie, od listopadu1989 do 2001 je jejím předsedou. Za Bulletin MG číslo 49 byla redakci a redakční radě udělena Cena města Brna.
B. Marčák publikuje odborné studie k historii českého tisku a literarní statě, uplatňuje se také jako fotograf – je např. členem výtvarné sekce Sdružení Q. Jeho fotografická tvorba je zastoupena v několika předních českých galeriích.

Bibliografie
1999 Přesahy výtvarného Brna, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz