Dryje František

František Dryje se narodil 9. října 1951 v Praze. Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Třeboni vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1970–1975), poté pracoval jako právník v pojišťovně. Od roku 1979 je členem Skupiny českých a slovenských surrealistů. V roce 1994 se stal šéfredaktorem časopisu Analogon, řídí Edici Analogonu (společně s Brunem Solaříkem), v níž vycházejí básnické, prozaické a esejistické texty členů skupiny. Společně s Ivem Puršem a Janou Markovou sestavil scénické pásmo Pod rozbořeným nebem (Hommage à Karel Teige), které mělo premiéru v roce 1991 v divadle U Jindřišské věže. Od roku 1998 připravuje s Brunem Solaříkem a Davidem Jařabem série groteskních divadelních skečů, pravidelně prezentovaných pod názvem Večery Analogonu v Dejvickém divadle a od roku 2002 v Divadle Komedie.
Publikoval v časopisech Analogon, Film a doba, Jarmark umění, Literární noviny, Tvar, Salon Práva, Romboid (Slovensko), Le La (Švýcarsko), Dunganon (Švédsko) aj. Autorsky se podílel na skupinových samizdatech Otevřená hra (1979), Sféra snu (1982), Proměny humoru (1984), Opak zrcadla (1986), Gambra (1989) aj. Je mimo jiné autorem předmluvy ke knize Jana Švankmajera Síla imaginace(Dauphin, Praha 2001), ústřední eseje k monografii malíře Martina Stejskala Zadem k nekonečnu (Sdružení Analogonu, Praha 2002) a studie Určující setkání o výtvarném díle Evy a Jana Švankmajerových, zařazené do monografie Anima, Animus, Animace(Slovart & Nadace Arbor vitae, Praha 1998). Knižně vydal: Požíraný druh (Edice Analogonu, Praha 1994), Muchomůr — génius noci (Votobia, Olomouc 1997), Mrdat (Torst, Praha 1998), Šalamounův hadr (Arbor vitae, Parha 2002). K vydání připravuje sbírku Druhé Desatero (2003).

Bibliografie
2003 Letenka do noci (antologie současné surrealistické poezie), Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz