Koryčan Miroslav

Básník a výtvarník, odedávna přáteli řečený Korýš, se narodil 6. června 1938 v Předmostí. Studoval matematiku na UK v Praze a lingvistiku na UJEP (nyní MU) v Brně. Žije v Praze. Psát začal ve dvaadvaceti letech, pod osobním vlivem Františka Hrubína.
Od roku 1965 byl členem Umělecké besedy (do její likvidace v roce 1970), od téhož roku se věnoval experimentální (konkrétní) poezii — odtud přátelství s Josefem Hiršalem a Jiřím Kolářem. Práce z tohoto období (transformační texty, vizuality, partitury) jsou uloženy v Památníku národního písemnictví v Praze.
Jako výtvarník se věnuje kresbě, malbě a objektům. Vystavoval nejen v Praze, ale také v zahraničí (Amsterdam, Curych, Stuttgard, Oxford, Rio de Janeiro…). Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie a PNP.

Bibliografie
2000 Vláda slova , Torst, Praha
2003 Pršení (h)lásek v dešti slov , Cherm, Praha
2004 Středoplk, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz