Mikulášek Oldřich

Oldřich Mikulášek (1910–1985) patří k předním českým básníkům druhé poloviny 20. století. Byl redaktorem brněnských deníků a časopisu Host do domu. Debutoval již r. 1930 sbírkou Černý bílý ano ne. Z velkého počtu jeho básnických děl zasáhly do proudění času a osudu člověka v krutosti doby především sbírky Ortely a milosti (1958) a Agogh, básně z let 1969–1971, které však směly vyjít až roku 1989. Z dalších sbírek jmenujme: Divoké kačeny (1955), Krajem táhne prašivec (1957), Svlékání hadů (1963), To královské (1966), Šokovaná růže (1969), Čejčí pláč (1984).
Dominantou Mikuláškovy poezie je dále láska, oslava vína, vztah k Brnu a jižní Moravě vůbec a k osudovosti – řada básní jsou úvahy nad smrtí. Mikulášek je mistr uzavřené formy i volného verše.
Jeho sebrané spisy byly nedávno vydány ve čtyřech objemných svazcích v nakladatelství Odeon – výbory uspořádal Vladimír Justl.

Bibliografie
1995 Královské léto, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz