Descartes René

Francouzský filozof a vědec (matematik, fyzik, fyziolog) se narodil 31. 3. 1596. Považujeme ho za zakladatele novověkého racionalismu a vědeckého objektivismu. Účastnil se třicetileté války. Přispěl k pojetí přírody jako nekonečného, matematicky propočítatelného a předvídatelného univerza. Za základní princip filozofování stanovil bezprostřední evidentnost (jasnost a zřetelnost) poznatku (Rozprava o metodě). Na D. navázalo bezprostředně karteziánství, poté zejména B. Spinoza. Racionalistickým budováním filozofie vytvořil její vzor pro osvícenství 18.–19.stol. Další díla: Úvahy o první filozofii, Pojednání o vášních a jiné.

Bibliografie
1997 Dopisy Alžbětě Falcké, Petrov

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage