Vladislav Jan

Jan Vladislav je český reflexivní básník, esejista a překladatel narozený ve slovenském Hlohovci. Vystudoval Filozofickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze (1969). V letech 1969-70 byl šéfredaktorem časopisu Světová literatura, poté však byl zbaven všech funkcí i možnosti publikovat. V únoru 1981 emigroval do Francie. V západoněmeckém Scheinfeldu se podílel na založení archívu exilové a samizdatové literatury. Od 70. let jeho díla vycházela v ineditních edicích a v zahraničí. Autor her pro děti a esejů. Přeložil zejména díla z literatury německé, italské, ruské a anglické (mj. Shakespearovy Sonety), komentoval poezii Dantovu, Baudelairovu, Verlainovu. Laureát Státní ceny za překlad z roku 2000.

Bibliografie
1992 Keltské pohádky, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz