Berka Jiří

Jiří Berka se narodil se začátkem 30. let v prosté pražské rodině; v Praze vychodil gymnázium. Pochází z generace, jejímiž určujícími zážitky byly světová hospodářská krize, nacistické ohrožení Evropy, okupace a válka. Za třetí republiky začal časopisecky publikovat. Únor 1948 však znamenal konec jeho literárních i životních možností.
Uprchl proto na Západ, kde pokračoval v pestré škále zaměstnání: ještě v Československu pracoval např. jako traktorista či elektrárenský dělník, v Německu byl učitelem a pacholkem, ve Francii i jinde nezaměstnaným, v USA sekretářem a vojákem. Dnes je v důchodu. Do sametové revoluce publikoval pod různými pseudonymy v exilových nakladatelstvích — především časopisecky, jednou i knižně. Kniha Ve znamení ryb je tedy Berkovým tuzemským knižním debutem.

Bibliografie
2004 Ve znamení ryb, Petrov

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage