foto Karel Cudlín

  

Ohnisko Milan

Počat
narozen
žit
pochován
zapomenut
nazdar!

Curriculum, víte?

Básník. Narodil se 16. 7. 1965 v Brně, žije tamtéž. Po dezerci z gymnaziálních studií dělal tuhle i támhle, kdeco i nic. Momentálně vymítač nevyžádaných rukopisů a nájemný redaktor.

Juvenilní básně publikoval v samizdatových a exilových tiskovinách, jako byly Vokno, edice Petlice či Listy.

Je zastoupen v antologii La poésie tchèque moderne (Belin, Paříž 1990), v básnickém almanachu Lepě svihlí tlové (Petrov, Brno 2002), v Antologii nové české literatury (Fra, Praha 2004) i na internetových stránkách Vrh křídel. Antologie české poezie (nejen) 20. století.

Bibliografie
2001 Obejmi démona!, Petrov
2003 Vepřo knedlo zlo aneb Uršulinovi dnové, Petrov
2005 Milancolia, Petrov

Kontakt
ohnisko@ipetrov.cz

Dokumenty
Mlčení je hnátek (příspěvek do rubriky Co právě dělá a jak se má – deníkové záznamy z června 2003, psané exkluzivně pro www.ipetrov.cz)

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz