Kopic Bořivoj

Holé zdi mého bytu

Nemám ve svém bytě
žádné obrazy

Příliš miluji barvy

Stěny
jsou zcela bílé
a obnažené

Připomínají mně mé srdce

se narodil 7. září 1931 v Hradci Králové. Dětství prožil na Podkarpatské Rusi a v Třebíči. Po gymnáziu studoval filozofii a historii na univerzitě v Brně. Poté se definitivně usazuje v Praze, ale na Moravu se neustále vrací alespoň ve své poezii. Od roku 1967 až do své smrti pracuje jako redaktor v nakladatelství Práce.
Časopisecky debutoval v roce 1952 verši otištěnými v ostravském Červeném květu. Později se jeho básně objevily také v několika almanaších.
Počátkem 80. let začal být celoživotní samotář Kopic sužován paranoickými stavy.
Dne 14. července 1982 byl zavražděn ve svém vlastním bytě mladíkem, s nímž se toho dne náhodně seznámil.

Bibliografie
1966 Portréty,
1970 Samota,
1974 Přicházíš,
1979 Jsi, Vysočino,
1981 Fragment,
1998 Samota, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz