Pokorný Martin

"Obecně si básník musí navyknout, aby v jednotlivých okamžicích nechtěl dosáhnout celku, k němuž směřuje, a aby snesl to, co je dočasně neúplné; radostí mu musí být to, že od jednoho okamžiku ke druhému sám sebe překoná v té míře a tím způsobem, jak to věc vyžaduje, až nakonec dosáhne hlavního tónu svého celku."

Friedrich Hölderlin

Narozen roku 1973 v Olomouci, od roku 1988 žije v Praze. Věnuje se filosofii a literatuře. V době, kdy vznikaly texty z této sbírky, přeložil Bohy země Chalíla Džibrána, Havrana E. A. Poea (vydal Emanuel Ranný, Nehradov 1997), Vlny Virginie Woolfové (vydala Marie Chřibková, Praha 1997), Popeleční středu T. S. Eliota, Loď smrti D. H. Lawrence, Krappovu poslední pásku Samuela Becketta a Texty k teorii básnictví Friedricha Hölderlina (vydal Miroslav Šimáček, Praha 1997).

Bibliografie
2000 Tak i onak, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz