Suchánek Jiří

pracoval u vypalovací pece ve Sfinxu, u dopravy podniku Domácí potřeby, jako nemocniční zřízenec, v různých kotelnách - jedna z nich ho živí dodnes.
Za nejcennější politickou zkušenost považuje rok 1968 a tři měsíce strávené následujícího roku ve vězení kvůli odlišnému názoru na tzv. "internacionální pomoc".
V mládí se aktivně zajímal o výtvarné umění, k písemnému projevu (Moravské noviny, Svobodné slovo, Telegraf, Lidové noviny, Proglas, Distance, roku 1995 kniha Nenápadný půvab dialektiky) byl vyprovokován potřebou psychické protiváhy k humanistickému třeštění v polistopadových médiích. V době, kdy humanisticky švitoří i komunisté, autor shledává užitečným vydělit se z proudu a podrobit humanismus kritice. Zejména proto, že v jeho antropocentrismu vidí hlubinnou příčinu ničení Země.

Bibliografie
1999 Kdyby se Václav Havel zbláznil, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz