Horváth Jan

se narodil v roce 1959 v Bílovci. Má čtyři děti a nyní žije se svou rodinou v Ostravě. Píše zejména básně, jejichž prostřednictvím uchovává a rozvíjí romskou kulturu. Celou svou tvorbou chce ukázat, že romský lid a jeho jazyk je svébytný a rovnocenný všem ostatním.

O Jankus Horváth
uľiľas Bílovciste andro berš 1959. Hin les štar čhave u la familiaha dživel akana Ostravate. Irinel, čhinel giľutne vaš oda, kaj kamel te bararel e romaňi kultura the e romaňi čhib. Kamel te sikavel, hoj o romano nipos hin ajso barvalo the žužo sar o parne.

Bibliografie
1999 Tumenge - Vám, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz