Putna Martin C.

Literární historik a esejista, vystudoval klasickou filologii, rusistiku a teologii. Od roku 1992 působí na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde se roku 1998 habilitoval prací Česká katolická literatura 1848-1918 (Torst, 1998) a od roku 2000 je zde ředitelem Centra komparatistiky.
V prvních letech po revoluci začal publikovat (především v revui Souvislosti, jejímž byl po několik let vedoucím redaktorem) reflexe současné kultury a spirituality; některé z těchto textů jsou uloženy v knize My poslední křesťané (Herrmann a synové, 1994, rozšířená verze Torst, 1999). Svým způsobem se k tomuto období váže i románový experiment Kniha Kraft (Torst, 1996). Ze studia ruské kulturní emigrace vznikla kniha Rusko mimo Rusko (Petrov 1993-1994; s Miluší Zadražilovou) a překladová antologie U řek babylonských (Torst, 1996; s Miluší Zadražilovou a Petrem Borkovcem). Ze studia křesťanského myšlení pozdní antiky vznikla monografie Órigenés z Alexandrie (Torst, 2001) a překlad Órigenés: O Písni písní (Herrmann a synové, 2000; s Jakubem Sitárem).
Do knihy s názvem Chvály a podtitulem Diatriby a kázání, laudace a mystifikace in margine 1994 - 2001 autor vybral některé fejetony a další naprosto marginální texty.

Bibliografie
1993 Rusko mimo Rusko I.díl, Petrov
1994 Rusko mimo Rusko II.díl, Petrov
2001 Chvály, Petrov

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz