foto Ladislav Plch

  

Zogata Jindřich

Narozen 6. srpna 1941 v Jaworzynce v Beskydech, hranicemi států dělených na české, polské, slovenské a německé. Pochází z rolnické rodiny. Od roku 1945 žije v československém Slezsku. Maturoval na JSŠ v Jablunkově (1957). Zákaz jeho dalšího studia porušila VŠZ v Brně. Promoval r. 1962. Zaměstnání: ČSAZV, Brno. Osvěta, Sm kraj. Práce: soukromý rolník. Nucené práce: dělník na stavbách a jinde. Od roku 1974 "mistr nad blázny" Technické a zahradní správy Brno. Roku 1993 je přijat do bývalého mocnářského žaláře národů, změněného na kulturní instituci. Pěstuje stromy na Špilberku. Zcesty. V cestách nerostou. Publikuje od 60. let (Host do domu, Červený květ, Plamen, Sešity pro mladou literaturu, Literární noviny, dále v polských časopisech v Krakově, Varšavě a Vratislavi). Korektury jeho sbírek veršů v nakladatelstvích ČS, MF a Profil cenzoři totality po roce 1968 hodili do stoupy.

Bibliografie
1985 Dvory (sborník tří autorů Stříbrné rybky), Blok
1988 Veřejná zeleň, Blok
1990 Obrázky na skle, Profil
1990 Šípkový růženec, Maban
1991 Dým ohnic, Profil
1993 Samoty vzdálené až na počátek, Sfinga
1994 Díry, Zvláštní vydání
1994 Psí víno, Sfinga
1994 Den světelného roku, Petrov
1995 Mýtiny , Tilia
1996 Dědictví zmizelých píšťal, Tilia
1996 Oves na střechách, Tilia
1996 Rozsochy, Sursum
1997 Zvony odletěly do krajin, Sursum
1997 Hlídače květin nikdo neuhlídá, Petrov
1998 Černý vzduch, Zvláštní vydání
1998 Dřevěné pyramidy, Tilia
1999 Když kvetou fazole, Sursum
1999 Podnájem v panelové pustině, Sursum
2000 Cirkus DNA, Sursum
2000 Zdaleka blízké, Tilia
2001 S koně dolů /vězni špilberští/, Sursum
2002 Lámání biochleba, Větrné mlýny
2002 Sporá místa, Tilia

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz