Fux Vladimír

Brněnský překladatel a dramatik. Narodil se roku 1928.
Není jazykovědec, pouze uživatel češtiny jako kdokoli z deseti milionů obyvatelů našich zemí, naopak před lety vystudoval chemii látek výbušných. Původem je Ostravák z kmene valašského, sezením v Brně, ale stejně neposedí, protože když ho něco zlobí, nevydrží a nakonec se ozve - dělal to už jako autor a spoluautor her satirického divadla Večerní Brno. Přeložil řadu muzikálů, semtam i oper a operet, ale žádnou sám nenapsal, neboť v něm není kusa vážnosti, jak při čtení zmíněných statí o češtině poměrně záhy vyjde najevo.
Je totiž přesvědčen, že rozhodujícím faktorem skutečně lidské existence je humor a že život je zatím jediná prokázaná možnost aspoň trochu si užít božského daru legrace.

Bibliografie
1997 Z českých luhů do háje, Petrov

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage