Koťátko Petr

Cestu z Frascati (kde jsme si prohlédli labyrint Villy Aldobrandini a salony Villy Lodovisi) nelze srovnávat s cestou z Monte Tescaccia (kde jsme posvačili na čerstvém vzduchu) a tu zase s nekonečnou cestou dostavníkem ze Sermonetti přes Belletri do Marina a dál, nicméně pokusme se o nemožné: tváří v tvář věčnosti musím trvat na tom, že tři hodiny vis-a-vis mají větší cenu než necelá hodina côte-a-côte, která je ovšem cennější než pětihodinové tření chodidel a lýtek v přeplněném dostavníku. Tři hodiny vis-a-vis však nejsou cennější (ale také o nic méně cenné) než pět hodin v dostavníku: relace tedy není tranzitivní. Nedokážu říci, jaký postoj zaujímá v této věci Svatá stolice: během dvou slyšení, která mi Svatý otec poskytl na Monte Cavallo a ve Ville Medici, se mluvilo výhradně o... (z autobiografické prózy Casanova)

Narodil se 12. ledna 1955 v Brně, v rodině inženýra zeměměřiče. V letech 1979–80 absolvoval základní vojenskou službu u VÚ 3285 v Plzni. Cvičení: Jince u Prahy — 1983 (foto 1, druhý zleva dole); Nové Mesto nad Váhom — 1989 (foto 2, první zprava dole). Nyní v záloze. V první polovině 70. let vystřídal několik divadelních angažmá (loutkové divadlo Jitřenka, činoherní soubor Obvodního kulturního a vzdělávacího střediska Brno II aj.). V roce 1974 ukončil na radu přátel hereckou dráhu a uchýlil se na Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně; po čtyřech letech intenzivního studia přemístěn do Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV v Praze (nyní Filosofický ústav AV ČR), kde se nachází dodnes. Od počátku 90. let shromažďoval a třídil materiál pro svůj Úvod do zoologie, koncipovaný pro 6. ročník ZŠ. Po zamítavém vyjádření Státního pedagogického nakladatelství nabídl rukopis nakladatelství Petrov.

Bibliografie
1985 Zur Kant's Auffassung der Einheit der Natur und Notwendigkeit der Naturgesetze, Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller Universität
1999 Úvod do zoologie, Petrov

Kontakt
kotatko@mbox.cesnet.cz

Dokumenty
Dokumenty zcizeny v pasáži obchodního domu Tesco.

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage