Lázně / Recenze /

Další recenze

Josef Chuchma, MF Dnes, 30. 11. 1998
Roman Burián, Rovnost, 21. 1. 1999
Jiří Peňás, Respekt 19, 15. 2. 1999
Milan Blahynka, Haló noviny, 23. 2. 1999
Lubomír Machala, Týden 13, 22. 3. 1999
Vít Kremlička, Literární noviny 12, 24. 3. 1999
Michal Schindler, Tvar 6/1999
Michal Huvar, Labyrint 5-6/1999
Petr Chleboun, Aluze, 1/2000


Formátuj pro tisk
Návrat na homepage