O nakladatelství /

Redakce nakladatelství Petrov

Redakční kolektiv nakladatelství Petrov na poslední společné fotografii (prosinec 2005)


Zprava dole: Martin Pluháček-Reiner, Barbora Sládečková-Vémolová, Eva Petláková, Milan Ohnisko a Dana Fojtová
Zprava nahoře: Miloš Voráč a Dana Blatná


 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz