Zádušní básně za Pavla Buksu / Recenze /

Další recenze

Jaroslava Hájková, Denní Telegraf 143/95
Jaroslava Hájková, Svobodné slovo 209/96
Oldřich Král, Literární noviny 10/95
Jiří Kuběna, Die Verwandlung 4/93
Emil Lukeš, Tvar 8/95
Jiří Peňás, MFD 83/95
Jaroslav Vanča, Práce 122/95
Jan Wiendl, Tvar 18/96
Alexej Mikulášek, Práce 5/97

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage