Velký strážce /

Ukázka z knihy

Před požárem.
Hasičů přijíždějících před požárem
si nikdo neváží.

Směrem k horizontu.
Kráčí-li velký herec směrem k horizontu,
nezmenšuje se.

Bez obětí.
Bez obětí je herectví nemožné,
s oběťmi nechutné.

Na lodi.
Předností jazzu na lodi je to,
že se vzdaluje od břehů.

Jasmín.
7 policajtů v jedné místnosti
vydává silnou jasmínovou vůni.

Ve směru jízdy.
Revizor ve směru jízdy
je nebezpečnější.

Horší časy.
Máš-li co říci, nechej si to na horší časy,
které, máš-li právě ty co říci,
už jsou tady.

Neznámí.
Nikdy se neseznamuj s neznámými lidmi
nebo zanedlouho žádní nebudou existovat.

Kdyby.
Kdyby neexistovala absolutní moucha,
neexistovaly by ani relativní mouchy.

Reklama.
I dobrá reklama
potřebuje reklamu.

Pádové otázky.
Jazyk horolezců je bohatý
na pádové otázky.

Picassovy housle.
Nespornou předností kubistických houslí je skutečnost,
že se snimi dá štípat dřevo.

Celý Goethe.
I v poloviční Eckermennově otázce
se skrývá celý Goethe.

Druhé místo.
Závodíš-li s lavinou,
netěš se z pěkného druhého místa.

Trojskok.
Žádá-li to obecenstvo,
jeden skok přidej.

100 m.
Běh na 100 metrů se, bohužel,
příliš často mění v úprk.

Kufr.
Ulomíš-li turistovi kufr,
naroste mu nový.

Cesta.
Učitelé česající se na pěšinku
ukazují skromnou sice, ale
přece jen cestu.

Zdraví.
Smrt škodí zdraví.

TAK PRAVIL VELKÝ STRÁŽCE.


Formátuj pro tisk
Návrat na homepage