Velký strážce /

Ukázka z knihy

Před požárem.
Hasičů přijíždějících před požárem
si nikdo neváží.

Směrem k horizontu.
Kráčí-li velký herec směrem k horizontu,
nezmenšuje se.

Bez obětí.
Bez obětí je herectví nemožné,
s oběťmi nechutné.

Na lodi.
Předností jazzu na lodi je to,
že se vzdaluje od břehů.

Jasmín.
7 policajtů v jedné místnosti
vydává silnou jasmínovou vůni.

Ve směru jízdy.
Revizor ve směru jízdy
je nebezpečnější.

Horší časy.
Máš-li co říci, nechej si to na horší časy,
které, máš-li právě ty co říci,
už jsou tady.

Neznámí.
Nikdy se neseznamuj s neznámými lidmi
nebo zanedlouho žádní nebudou existovat.

Kdyby.
Kdyby neexistovala absolutní moucha,
neexistovaly by ani relativní mouchy.

Reklama.
I dobrá reklama
potřebuje reklamu.

Pádové otázky.
Jazyk horolezců je bohatý
na pádové otázky.

Picassovy housle.
Nespornou předností kubistických houslí je skutečnost,
že se snimi dá štípat dřevo.

Celý Goethe.
I v poloviční Eckermennově otázce
se skrývá celý Goethe.

Druhé místo.
Závodíš-li s lavinou,
netěš se z pěkného druhého místa.

Trojskok.
Žádá-li to obecenstvo,
jeden skok přidej.

100 m.
Běh na 100 metrů se, bohužel,
příliš často mění v úprk.

Kufr.
Ulomíš-li turistovi kufr,
naroste mu nový.

Cesta.
Učitelé česající se na pěšinku
ukazují skromnou sice, ale
přece jen cestu.

Zdraví.
Smrt škodí zdraví.

TAK PRAVIL VELKÝ STRÁŽCE.


 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz