Pekařova noční nůše /

Ukázka z knihy

Tvrzení, že úplně na počátku bylo slovo, mohu věřit stejně dobře, jako tomu, že všechno začalo koláčky z lineckého těsta. Já vím - když se pak dodá "a ty koláčky byly Bůh", zní to divně.

- - -

Nejpozoruhodnější, nejdůležitější jsou, jak se zpravidla ukáže, omyly, odbočky, nechtěná vybočení, a to za cenu bloudění, protože směr byl vytýčen špatně. Abychom si rozuměli: směr musel být vytýčen špatně, respektive směr je špatný, protože byl vytýčen.

- - -

V knize Myšlenkové tvoření od Jolany Polákové nacházím výčet vlastností tvořivé osobnosti (podle Pietrasińského): Živost (podobná dětské), originálnost, zralost myšlení, iniciativa, houževnatost, veselost, pružnost, citlivost, nezávislost, nadprůměrná neúnavná intelektuální aktivita, důslednost, domýšlivost, arogance.

- - -

I v modrém ročním období
převládá okr
a vládne nach
a zlatá v zeleních
se zjevuje a skrývá
i v modrém ročním období

Kdybych měl žáka, ukázal bych mu tuto báseň a řekl bych: Zde je můj recept na utváření lyrických celků libovolné délky. Kdyby se žák podivil, podivil by se asi té libovolné délce, a já bych mu prozradil, že větší lyrické celky se dělají z drobných, samostatných částí.

- - -

Vyšší stupeň dovednosti - chyby, kterých se umělec zpočátku dopouštěl z neznalosti, dělá nyní záměrně.

- - -

Když člověk píše básně, nesmí se bát bejt blbej.

- - -

Není moudra bez hlouposti, jakož ani hlouposti bez moudra není. Jest na světě hlouposti tolik co moudra (a sluší dodat, že moudra tolik co hlouposti), nikoli však na vahách, nýbrž jedno v druhém a druhé v jednom.

- - -

Dělával jsem básně ze slov. A nic moc z toho nebylo. Teď už mi na nějakém tom slově nesejde - vím, že důležitější je řeč. Ale také z toho nic nemám.

- - -

Zdá se, že řeč je něco důležitějšího než pouhý prostředek dorozumívání.

- - -

Citát pro potěšení. Ladislav Klíma: "Žmolek z prdele statného drvoštěpa větší má cenu než celá dnešní česká inteligence." - Tahle věta by se dobře vyjímala v záhlaví Literárních novin.

- - -

Skoro každý všední den za mnou do redakce přicházejí lidé, starší i mladší, ale víc ti starší, a přinášejí k posudku své básně. A žádají, abych byl upřímný, nemilosrdně upřímný - ale běda, kdyby se mi jen veršík nelíbil, kdyby mi jen jeden jediný veršík nepřipadal nejlepší, běda, kdybych při čtení mlčel a neobdivoval talent a dílo. Běda mi, jestliže nevolám šťastně: "Toto je, vážený příteli, překvapivě nejpozoruhodnější ze všeho, co jsem kdy četl, a nejenom od vás!" - A tak skoro každý všední den je se mnou běda.

- - -

Chtěl bych si dělat legraci taky ze sebe, ale když já jsem tak zranitelný, tak citlivý - sotva si trošičku ublížím, hned je mi do pláče.

- - -

Dogonové (západní Afrika) mají za to, že jedním z neklamných příznaků úpadku lidstva je řeč. Ta nahradila počáteční plynulou komunikaci, ničím nepřerušovaný šum, jenž obsahoval vše.

- - -

Všednost ne bez trestu se do poesie vztahuje, vždy tam z ní zůstane víc než třeba.
(Jaroslav Vrchlický Čechoslavu Ostravickému-Hüttlerovi)

- - -

Špatnou báseň nelze vytvořit. - Hergot, milý náročný čtenáři, jestli je báseň dobrá nebo ne, záleží především na tobě, všechno se dá číst tak nebo onak. Velmi často, a to si uvědom, báseň, kterou zavrhuješ, není dobrá, protože na to prostě nemáš.

- - -

Někdy se stane, že napíšu pěknou, dobrou básničku, dokonce velmi dobrou, ale honem ji zahodím, aby ty, kterých už se nemůžu zbavit, protože jsou vytištěny, vedle ní nevypadaly jako to, co jsou.

- - -

O nás, co jen tak píšem, známo je, že předem
nic vymyslet nedovedem,
a proto děláme to tak,
že napřed píšem, přemýšlíme pak

- - -

Jung nejung, průběh tvůrčího myšlení je záhadou. Je to myšlení bezpojmové, je pravděpodobné, že nepracuje s jednotlivinami, s jednotlivými slovy, pojmy, představami, ale s celými trsy údajů, komplexně. Postupuje skoky. Ve vědomí se objevuje až řešení. Slova přicházejí až nakonec, a často jakoby navíc. Odtud absurdní a nepříjemný pocit známý básníkům - že ta pravá báseň by vlastně měla být beze slov, že slova překážejí... že jsou to slova, co zabraňuje říci podstatné.

- - -

Vybral sis cestu, aniž jsi zavrhl ostatní možnosti. Tím jsi je ztratil.

- - -

Piš si, co chceš, ale nikdy se nezmiňuj o tom, co ti není lhostejné. A když, tak se nezmiňuj o tom, že ti to není lhostejné. A když, tak to nepublikuj. Nezpovídej se cizím lidem. A těm, které znáš, těm už teprve ne.

- - -

Průměrný básník těží z přibližnosti pojmů.

- - -

Měl jsem dnes spoustu nápadů, jeden nápad za druhým, a přitom klid k práci, takže jsem je stačil všechny zaznamenat. Bylo jich tolik, že se sotva vešly do odpadkového koše.

- - -

Kdybych se mohl vrátit a znovu napsat první ze svých básní, dal bych za to všechny ostatní.

- - -

Je tolik rad pro ty, kdo začínají psát, kdo mi ale řekne, jak psaní nechat, kdo poradí končícímu básníkovi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz