Utrpení oddaného Všiváka / Recenze /

Vladimír Novotný, Nové knihy 12/1994

Utrpení oddaného Všiváka, v pořadí zatím třetí próza Alexandry Berkové, by se mělo stát malou událostí české literatury. Autorka v ní úpěnlivě tlumočí především nejistotu a chaos moderního světa, v němž sice stojí za to žít, nicméně může mít každý den o důvod víc, aby propadala pesimismu: nejenže nemizí lidské utrpení, ale stále absurdnější a grotesknější jsou příčiny, které ho způsobují.
Jde jí o naléhavý výkřik, o literární memento, o exaltovaný lyrický protest proti všemu, co až příliš vyvěrá z lidských prapodstat, a proto činí z rajských vidin podivný a nedokonalý labyrint. Touhu po lepším ztělesňuje ve sféře umělecké tvorby i znamenitá knížka této autorky.


Formátuj pro tisk
Návrat na homepage