Zápisky uklízečky Maud' / Recenze /

Další recenze

Vladimír Novotný, Týdeník Rozhlas, 44/2000, s.30
Erik Gilk, Aluze 2/2001, s.105-106

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz