Další aktivity / Bítov / Bítov 1996 /

Ohlasy v tisku

Bítov? Nic takového jsem dosud nezažil.
Je to nesrovnatelné.

Ludvík Kundera, Host

Od čtvrtka 26. září do neděle 29. září se jihomoravský hrad Bítov stal svědkem něčeho, co, troufám si tvrdit, nemá v dějinách českého literárního života obdobu.
Miroslav Zelinský, Svoboda

Nikoliv Dobříš, ale Bítov se možná stane místem, kde se v budoucnu budou setkávat čeští a moravští básníci.
Lenka Sedláková, Telegraf

Básníci bývají lidé emočně rozbouření, vznětliví. Snadno vzplanou pýchou, láskou nebo alkoholem. Bítovské napětí bylo obrovské. Vysoko vytryskla vlna hořkosti, urážek a nenávisti.
Jaromír Blažejovský, Rovnost

Ve dnech 26. - 29. září proběhlo na hradě Bítově něco, co zůstane v paměti účastníků jako hrůzný, děsivý sen... Hrad Bítov se stal dějištěm komického karnevalu, kdy na vskutku grandiózní žranici defilovala rádoby "intelektuální elita" národa, která si hrála na zámecké panstvo.
Alexej Mikulášek, Haló noviny

Zastřená, avšak fatální motivace bítovského setkání se skrývala v nepatrné poznámce na okraji informačního materiálu - "pozvání přijali básníci od Diviše přes Jirouse až po Sýse". Ano, pořadatelé záměrně oslovili představitele snad všech proudů české poezie, tzn. jak ryze křesťansky orientované básníky, tak avantgardistické či postmoderní experimentátory, zástupce undergroundu i prominentní autory bývalého režimu. "Věděli jsme, že je to třaskavina, která může vybuchnout," doznal v průběhu konference Jiří Kuběna.
Jan Nejedlý, Nové knihy

Tohle česká poezie ještě nezažila!
Josef Hiršal, hrad Bítov

Bítov!
Martin C. Putna v odpovědi na otázku Reflexu po největším kulturním zážitku roku 1996

Na Bítov jsem jela s pochmurným očekáváním: že se bude převážně skuhrat, že si dnes básníků nikdo nevšímá. Tak se i dělo, ale podstatnější pro mne byl spíše další rozměr této akce, na který jsem zapomněla, přestože byl avizován na pozvánce - totiž setkání, setkávání.
Božena Správcová, Host

Na Bítově to vypadalo jako v jistém mnichovském pivovaru. Na rozdíl od ordnerů NSDAP dělali jste tentokrát účet bez hostinského, žádná diskuse se nekonala, jen kolektivní přizvukování a kolektivní soud...
I Chuchma, mravně zřícený brouk Pytlík, maně přiznává, že na to nestačí, a povolává na scénu smrt jako smírčího soudce, jenž má "zacelit rány v srdcích básníků".
Jenže my nejsme mrtvi, šmoku!
Jestliže vaše duše byly za babku, neznamená to, že vše je na prodej. A v tom spočívá určitá naděje, že totiž do pekla potáhnete bez doprovodu.

Karel Sýs, Kmen

Blahynkou kdysi chválený hedonik 70. let Sýs, opěvovatel dívčích zadečků, se po převratu, jak víme, zatvrdil. Na Bítov přivezl náruč zarputilých bonmotů... a přítomní prokázali málo ochoty vyslechnout Sýsovu místy dost vulgární proklamaci do konce.
Jaromír Blažejovský, Rovnost

Vedle mnoha nepominutelných slovesných děl vydaných v posledním roce je "knihou roku" i bítovská Poezie na konci milénia: její dosah bude teprve zhodnocen. Možná už bez pardonu...
Anna Kareninová, v anketě Lidových novin

Vcelku se ukázalo, že básníci, pokud mají dostatek potravy a pití, jsou živočichy naprosto neškodnými... Bylo shledáno, že hlavními atributy současného básnictví jsou i nadále velkorysost a velkomyslnost a ukázalo se, že žádná zvláštní slova na konci milénia neexistují.
Jiří Olič, Lidové noviny

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage