Přeludy / Recenze /

Dora Kaprálová, MF Dnes, 15. 12. 1998

Přestože není snadné najít ke knize jednotící klíč, je po jejím přečtení zřejmé, že Ulrych patří mezi literáty, kteří svou invenci dokážou podřídit precizní formální ukázněnosti. Výsledkem toho je překvapivá sdělnost a zároveň ironická básnická hravost. Ulrych obvykle vychází ze zcela běžných reálných situací, které pitvá se sugestivně patologickou vášní z mnoha stran, až z nich nakonec vytvoří slet logicky absurdních situací. Tak je tomu například v akční povídce Soutěž, která uvede čtenáře do prostředí televizního studia. Moderátor v něm uvádí úsměvnou diváckou soutěž. V groteskní nadsázce vykreslil Ulrych na pozadí důvěrně známého typu televizních pořadů soutěž, kdy se ženy postupně kvůli vidině vítězství svlékají a onanují, a to všechno za zcela profesionální kreace moderátora. V jiných povídkách (Chlapák, Maleček, Žena) se Ulrych představuje jako mistr matení, libující si v postmoderním pohrávání si s dějem. Například v povídce Chlapák se odehraje krvavý příběh vraždy ze žárlivosti. Ale na konci čtenář zjišťuje, že byl vlastně autorem vtipně oklamán a že vražda se odehrála v představách nudícího se muže. Jednoduchá, jazykově přesná anekdota Básník zase v minimalistické zkratce popisuje banální mileneckou scénu a svou navršenou jazykovou konstrukcí připomíná povídky Daniila Charmse.
Jindy si Ulrych volí obligátní kriminální zápletky, které popisuje se zaujetím vypravěče a zároveň s lehce ironickým autorským odstupem. Nejzdařileji působí v tomto smyslu krátká povídka Krokodýl, evokující situaci jako by vytrženou z kontextu českého detektivního filmu. Ulrychovy povídky oscilují mezi smyslem pro anekdotickou zkratku a až čapkovským smyslem pro důmyslně propracovanou konstrukci příběhu. Stylově se Petr Ulrych hlásí spíš k tradičnímu řemeslu vypravěče příběhů. Z této nemoderní pozice, která stojí zdánlivě v opozici proti často zkostnatělé formální postmoderně, loví hravé zápletky plné rozmařilých i úzkostných přeludů. Stylistická vybroušenost jazyka mu umožňuje fantazijní eskapády či zvraty příběhů a slibuje navíc čtenáři požitek ze srozumitelně a ironicky mámivé četby.


Formátuj pro tisk
Návrat na homepage