Další aktivity / Bítov / Bítov 1999 / Doprovodné texty /

Jaroslav Chobot - Interpretace interpretací

Vnitřní interpretace vznikajících textů, interpretace vznikajících slov, v podstatě interpretace sebe sama. Celá tato oblast "interpretací" je pro mě součástí tvorby samé, čímsi takřka stálým - jakoby bez naslouchání - s využitím jakési bytostnosti vzduchu, s chůzí zakotvující opěrné body textu a prožívání tohoto textu v podobě vznikajících dějů a okamžikových intuicí, přivádějících do těchto paralelních prostor například světlo nebo linie nebo slova-zvuky: je antropomorfním i neantropomorfním souručenstvím určité riskantní vzájemnosti v situačních zabarveních.
Texty svých přátel - ve smyslu jednopólové interpretace - svěřuji cestám v krajině, terénním rýhám, konkrétním porostům. Některé verše z Wernischova Dutého břehu jsem v minulosti uzavíral do břehů říčky Smutné u Milevska. Náznaky svých textů svěřuji, mimo sebe sama, stěnám, stromům, travinám, ohni. Velmi obohacující je komunikace s právě "vytvořenými" bytostmi imaginativna, naplněnými dalším imaginativnem, zejména za použití (toliko soukromého) "bzučivého jazyka", ve kterém doposud není vyčpělostí, prázdnot a opotřebovanosti.
Některé texty směstnávané vědomím vtlačuji do svých vznikajících obrazů (kreseb a olejomaleb), abych je v této nové vizuální rovině vnímání mohl takto dualitně interpretovat. Svými dokončenými texty, které jsou otištěny, se stávám součástí dokončených souborů interpretací mnoha autorů, ke kterým mohu na základě mnou přijaté nebo nepřijaté interpretace zaujímat svůj postoj jakéhosi sepjetí (nebo opaku): mnohé dějové projekce této obecné množiny interpretací tak přirozeně vkomunikovávám do svého vlastního světa. S Kafkovým Josefem K. prožívám vždy značné napětí z uzavřenosti chodníčků a domečků "v podzámčích" mnoha současných městeček. Při jízdě vlakem mezi Chotovinami a Táborem prociťuji s Richardem Weinerem krajinu okolo Kostajniku. Báječné verše z básní mé paní nechávám proudit sebou samým a pozvolna je v sobě z rozkoše rozpouštím.

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage