Bez kufru se tak pěkně skáče po stromech neboli Nún /

Ukázka z knihy

Ochladilo se

Ochladilo se. Už se stmívá
Ohlédnout bych se měl
po místě k spánku
Za zídkou olámanou
trocha listí v troše trávy
O kameny opřel se tu
starý, unavený strom


Voda nese listí

Voda nese listí
Voda nese člun

V člunu je voda
a listí


Don´t Hang Your Dreams on a Rainbow

Po dlouhých týdnech v bahnitém pralese
jsme konečně slyšeli kokrhat kohouta

V misii jsme našli jen kozy, drůbež, starce a psy,
ostatní se před námi schovali do houštin

Spustil jsem gramofon
Hned začli vylézat
Huby od ucha k uchu
Don?t Hang Your Dreams

Pro cizince zde měli železnou nemocniční postel,
nad kterou hnila střecha z fryniových listů

To byla nyní má stanice
Dal jsem k ní složit část nákladu,
hlavně sůl, kterou trpaslíci kradli
Ještě byl zhotoven psací stůl a k němu židle
Verše však nepřicházely

Vždy za setmění začali klapat klapačkami, drnkat drnkačkami,
napodobovat hlasy zvířat

Tančili celé noci
Aspoň je nekousal hmyz
Ležel jsem na zádech, kulovnici na prsou
Verše nepřicházely

O krychli soli jsem opřel obrázek Panny
a vzpomínal na život

Jak dlouho je tomu, co jsem nespatřil ženu
Naposled v Babali Woods

Požehnaná mezi ženami
Měla hadry z vyklepané stromové kůry,
řezáky obroušené do špičata

Pronikavě, táhle zaskřečel lenochod
Houkání šimpanzů
Klapání klapaček, drnkání drnkaček, tak jako zde
jekot tanečníků
Zblízka zamručel levhart

Už mě nepotřebuješ, massa?
Už už by běžela k svým lidem

Leskla se, natřená olejem

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz