Utrpení oddaného Všiváka /

Ukázka z knihy

...původně není nic - silová pole - vlny a víry -
podívej, dým: kde je tu jaký pravý úhel?

Na té fotografii jsou dvě malé opičky: křečovitě,
pevně se objímají a velkýma, tázavýma očima hledí
do objektivu. Dole je napsáno: Dvě frustrovaná
opičí mláďata...
-a popletené lidstvo si ještě zpívá...


ostatně, lze to říci i jinak:
žili byli všichni v ráji šťastni jako kočky -
-váleli se v hebké trávě a nechybělo jim vůbec nic:
hledali bukvice, vyhřívali se na slunci, mazlili se,
ochutnávali a proplétali si údy navzájem, laškovně
spolu zápasíce -
a slunce vycházelo a zapadalo a božská energie
přecházela z jedné formy v druhou -
a ta v další a ta v další a tak dál...
a všechno živé oddávalo se tomu plynutí jako ptáci
vzduchu a ryby vodám -
a jedna potvora žrala druhou -a všechno bylo
v pořádku-
a bylo to tak tisíc let a tisíc tisíců těch let -
i pravil Nejvyšší nejoddanějšímu svému anděli,
který Mu právě olizoval prsty u nohou: Táhni do skal,
všiváku, nudíš mě!
-a v oddaném Všivákovi zahřmělo -
na místě zčernal jako každý provinilec-
a nechápaje ničeho, odplížil se stranou, aby se chvěl;
a není už pro něj voda vodou, tráva travou, noc
nocí a den dnem -
vše se svinulo do svíjející se úzkosti: znehybňující -
ochromující -dusící -v jeho očích prší, břicho
má plné hadů a v srdci jen zimu a tmu a ticho bez
ozvěny, když sténá bez hlesu:
mé srdce pukni, ať už lehnu prachem -
mé oči, vytečte na ten prach -
má černá duše, opusť tělo a už se nevracej; vždyť
slunce svítí stejně na všechny, jen nade mnou je
mrak, neboť pupečník Jeho lásky dotepal a jiné živiny
není, když už se nesmím válet v trávě Jemu
u nohou...!

...ech, Všiváku, Všiváku,
dokud vodám vládl Bůh Vod a větrům Bůh Větru,
dokud v trávě přebýval Bůh Trav a slunce hřálo
všechny stejně, bylo volno na světě -
-ale k čemu to, Všiváku, řekni?
Jak poznáš světlo, neznaje tmy?
Jak poznáš dobro, neznaje zla? aha?
nepoznáš -nevíš. Protože jsi blbej.
Dyť ty to ani poznat nechceš, Všiváku, přiznej to!
Dyť tobě stačilo válet se v trávě Jemu u nohou... jenomže
Jemu to nestačí: pro Něj je to málo, On žádá víc;
On chce vidět nějaký pohyb -změnu -vývoj -výsledky;
A tobě On s tím vývojem pomůže, On si tě vybral!
Chce tě mít dokonalého, protože tě miluje, Všiváku,
chápeš? Proto ti ve své nekonečné dobrotivosti
dá zažít mnohá protivenství: prožene tě žalem a bídou
a strázní; vypudí tě z matčina klína rovnou do vichru
zloby -abys to překonal; abys byl lepší! -
Není to skvělé? Navštíví tě utrpením a bolestí a slzami
a krví a potem...
-máš radost? Všiváku? Co?
...ech -namísto díků se svíjíš v blátě, plesnivý hlupče!

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage