Tumenge - Vám /

Ukázka z knihy

Mamo miri

Mamo miri, andre kaľi phuv
pašľos,
na dikhes, na šunes,
sar miro jilo ratvaľol
pal tute, mamo miri?

Andre kaľi phuv pašľos,
odoj tuke o haďos.
Štar kale deski, čik,
nič na phenes, sal čit.

O jilo man dukhal pal tute,
kamav te phenel tuke.
Kim me dživava, šoha pre tute
na bisterava...


Maminko moje

Maminko, pod černou zemí
spíš,
vidíš mě, slyšíš,
jak mě srdce bolí,
maminko?

Pod černou zemí
černou postel máš —
čtyři prkna, peřinou je hlína,
mlčíš, nic neříkáš.

Srdce mě z toho ticha bolí,
cítíš ho, slyšíš?
Nikdy na tebe
nezapomenu...Kamav

Kamav
o kham te asal.
Kamav le čhoneha te khelel.
Kamav
le čercheňendar te phučel
so le Romen užarel.
Kamav
e balvaj avke šukares
te phurdel, kaj o Roma paše jag
šaj bešen, giľaha, kheľibnaha
thaj asabnaha pal peskero drom te džan.
Kamav
le Devlestar na but,
ča me phundravel le
gadženge o jakha, choc te na o jilo.
Kamav
te dikhen save sam manuša,
ajse sar the jon,
dukhade jileha, lošaha.
Kamav
kijo suntno Del te džal.
Sar manuš, na ruv.
Oda KAMAV!


Chci

Chci — aby slunce se smálo.
Chci — aby měsíček tančil.
Chci — se hvězd ptát,
co máme my Romové od života očekávat?
Chci — aby vítr tak krásně foukal,
že Romové ať mohou
za písní, tance a s úsměvem
vydat se svou cestou.
Chci — od Boha ne mnoho,
jen aby bílým otevřel
alespoň oči, když ne už srdce.
Chci — aby viděli všechno.
Že jsem člověk jako oni,
jeho srdce bolí i se raduje,
chci jít k jednomu Bohu
jako člověk s člověkem,
toť vše, co
CHCI!Formátuj pro tisk
Návrat na homepage