Aby něco /

Ukázka z knihy

Proměny

Místo městopisu těsnopis
Ale ta nádhera!
Slepé uličky a hluchoněmá náměstí

strmé cementové rokle
se zatlučenými okny
zřícenými morénami schodišť
a dvojitou porcí botanické zahrady

soplíky veřejných knihoven
s kartotékou vteřinových přátelství
a vznešené úřední budovy
které se podobají horní stanici lanovky

Tíseň těsnopisu Střídavý proud
vzdechů vzlyků
a nadšeníProcházka po břehu

Voda v řece se belhá
jako by ji tu někdo pohodil
a na zdech zámku
tančí sloni čtverylku

Přijíždí konvoj železných postelí
a v každé postýlce
jedno nemluvně
jeden bezbraneček
sám sebou sán
sám sebou zaslepený

Chtějí se před obědem pobavit
a tak mávají remorkérům s uhlím
a tichounce zpívají
že bolest je jen zastaveníčko
zastaveníčko a snění
jen kavalír
který přišel zahrát
pod balkon své vyvolenéFormátuj pro tisk
Návrat na homepage