Brno nostalgické i ironické / Recenze /

Luboš Mareček, MF DNES, 25.9. 2001

Kratochvil mění román za novinové sloupky

...Za bezmála dvousetstránkovým svazkem však nenajdete respektovaného prozaika. Představuje se Kratochvil - publicista.
Do své nové knížky Kratochvil sebral své fejetony a sloupky z posledního desetiletí. Vedle Literárních novin, Moravských novin, Hosta a Lidových novin psal jednašedesátiletý spisovatel také do deníku MF Dnes, kam bude přispívat i nadále. "Mám představu o zhruba měsíční periodicitě, ale nedřív chci dokončit nový román s pracovním názvem Lehni, bestie," plánuje Kratochvil.
Jak napovídá název jeho posledního knižního titulu, vybíral do něj autor texty záměrně dedikované nebo situované do jihomoravské metropole. Zde se ostatně odehrává i většina jeho románů. Šedesát pět krátkých útvarů, které čekají na čtenáře nového svazku, představuje zhruba polovinu Kratochvilových novinových příspěvků z devadesátých let. Autor sám poznamenává, že k novinovým žánrům však přistupuje po svém. "Jsou to mé nejkratší povídky. Ve většině případů moje fejetony totiž obsahují krátký příběh."
Knihu fejetonů a sloupků měl prý spisovatel na mysli, už když začal s jejich psaním. "Podobné črty píšu už od šedesátých let a vždy jsem je chtěl mít pohromadě jako celek,"svěřuje Kratochvil. Jeho starší produkci připomínají dva příspěvky: jeden pro někdejší pražský samizdatový časopis Obsah a druhý z května 1968, kdy mu krátký text vyšel v revue Host do domu.
Tři oddíly Kratochvilovy knihy Brno nostalgiské i ironické vycházejí z autorova vnitřního kréda: "Nostalgie a ironie jsou jang-jin téhož vesmíru." Poslední oddíl nazvaný s Městem za zády naopak shrnuje sloupky a fejetony, které se k Brnu nevážou. A jak své rodné město Kratochvil vidí? "Brno je metropolí provinční pokoutnosti a hlavním městem malosti, ano přímo svatyní obskurity," píše literát. O pár řádků dál se vyznává ze svého doživotního uhranutí: "Déle než měsíc se bez Brna neobejdu."
Psaní sloupků vidí Kratochvil jako ideální duševní hygienu: "Nechci upadnout do prozaických klišé."...

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz