Den světelného roku /

Ukázka z knihy

Co dosud znáním zvát Co teprve zdáním
          Tragače padají na plechové střechy
          a rukou Tomáškovou ukazují z města
          Není co současnost? Co není historie?
          Co není zrezivělé v harfě podkovy?
          Těm co nepřišli k sobě dosud se něco zdá
          o měsíci bloudícím jak bezprizorní pták
          o plesnivé kůrce chleba na dně druhé kůrky
          o svítání svištícím jak cval strhaných strun
          o nápěvech zmizelých jak vytržený hřeb

/s. 11/


Snop dne končí tepem jisker ve strunách
          Válem luny asfalt noci propukl
          za nebetyčné úvratě Strašáci zadrženi
          jsou muřími oky hlídkujících vil
          u každé delší cesty Do pohádek
          pohádkové země Den míjí
          do nadějí země pohádek
          Je-li paměť smyslů
          buněčným nadbytkem
          i myslí proudí světlo představy nad níž
                                                                          bdí

/s.92/

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage