Čeřiny návětrné pláže vědomí /

Ukázka z knihy

Nikdo se mě neptá

zeptáš-li se mě
na stezku
k horské enklávě,
svěřím ti navíc, že studánka
v okolí potočního brodu
je z příbuzného rodu:

nic neví o kovové slávě
v e ř e j n é h o vodovodu!

zeptáš-li se mě
na cestu
z městských bran,
řeknu ti:
vysměj se kupecké řevnivosti
světových stran
a jejich teorii
potenciálních pranic!

ale nikdo se mě neptá;
na nic!
Rispet o balvanech cizích vlivů

o balvany cizích vlivů
otloukám si kotrbu;
pokud z pytle sklízím hlívu,
nevěším se na vrbu;

erozí mě nechlácholte!
dříve umřu, kakraholte,

než to zvládne povětří;
tu "causu" Bůh prošetří!
Tercína o naposledy navštívené Mekce


ó, bez ohledu na rým, počet slok
i klopýtnutí cestou do údolí,
se nasycuje poznámkový blok

hned pohlazením, ránou hned, jež bolí,
jak asociací proud věčně těká
a nektar splavuje i zrnka solí!

jen na prahu té chalupy ať čeká
tvé srdce z nesvěření ostýchavé -
má naposledy navštívená Mekka,

v níž dožiji už, "znaje víry pravé"!

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage