Fasety nebo spirála? / Recenze /

Petr Komers, Nové knihy, 36/1997

Staškovy podzimní útržky ... Stašek je hotový autor, který ví, oč mu jde: neztrácí se v mnohomluvě, neopájí se planým rádobypoetizováním. Zdá se, že pozdní debuty přinášejí zralé plody - Prévert také začal s otiskováním svých textů dlouho po čtyřicítce - a je zvláštní, že poezie mnohých básníků nabývá v určitém věku na střídmosti, konkrétnosti, účinné sevřenosti, stručnosti. Podobně zmoudřelou soustředěností vynikají i Staškovy texty. ...

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage