V mámově postýlce / Recenze /

Další recenze

Alois Burda, Tvar 1/2001, s. 7
tdf, Reflex 11/2001, s. 56
(mlk), MF Dnes, 30.11. 2000, s.př.4
Aleš Haman, Lidové noviny, 23. 1. 2001, s. 21

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz