Deník kastelána / Recenze /

Další recenze

Jakub Grombíř, Tvar 18/2000, s. 20
Andrea Poláčková, Rovnost, 27. 7. 2000, s.př. 4
Josef Chuchma, MF Dnes, 18. 9. 2000, s. 16
Vladimír Novotný, Týdeník rozhlas, 43/2000, s.30
Jan Nejedlý, Nové knihy 38/2000
Tomáš Kubíček, Host 10/2000, rec. příl. (I)- (II)

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage