Nejlepší léta našeho života / Recenze /

František Cinger, Právo, 3. 11. 1999, s. 13

Vrátil se básník Jaroslav Čejka

Po jedenáctileté básnické odmlce se sbírkou Nejlepší léta našeho života vrátil do poezie Jaroslav Čejka. (...)
Ten tam je ale nadhled autora Kapesní sbírky zákonů, vět a definic (1983) anebo Knihy přání a stížností (1981). V Člověče, nezlob se posledně jmenovaného titulu tehdy napsal: Nauč se snášet rány a ústrky osudu s úsměvem/ Tohle je hra pro okoralé srdce... Vždy s úsměvem/ I když tě zradí tvůj nejlepší přítel... I když ti dobrý soused/ Uškodí křivým svědectvím. A ve Hře v kostky konstatoval: Jenom chytří hráči/ Pamatují na svá zadní kolečka.
To ale nebyl a není jeho případ, básník nemá okoralé srdce ani neměl schovaného Žida ve skříni. Bojoval za krále, co prohrál, a vítěze pranic nezajímalo, kdo ho bodal zezadu a kdo ne. I proto je Čejkova sbírka nostalgická, plná tajemného smutku a nepřiznané křivdy. (...)
... já se chci těšit na další Jaroslavovu sbírku.

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage