Červené botičky / Recenze /

Vladimír Novotný, Týdeník rozhlas, 34/2001, s. 4

Nadčasové povídky z Jesenicka

(...) smysl těchto stroze vyprávěných příběhů ani trochu nespočívá pouze ve vykreslení atmosféry, jež panuje či jež se vyskytuje v jednom polozapomenutém kraji. Jistěže jeho reálie a jeho rázovití obyvatelé, nejednou lidé poznamenaní tragickými nebo tragikomickými osudy, vtiskují jednotlivým scénám nenapodobitelnou atmosféru, obecně vzato však v žádném případě nejde o pouhou regionální ani regionalistickou literaturu.
(...) Na Moravě se tedy objevila nová výrazná povídkářka: jednou by ovšem stejně měla zkusit i novelu či román.

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz