Viděl jsi, že jsi / Recenze /

Další recenze

Jiří Salvet, Rovnost, 31. 10. 1998, s. 9
Jiří Trávníček, Host 8/98, s.12-14

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage