Viděl jsi, že jsi / Recenze /

Další recenze

Jiří Salvet, Rovnost, 31. 10. 1998, s. 9
Jiří Trávníček, Host 8/98, s.12-14

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz