Samota / Recenze /

Štěpán Nosek, Lidové noviny, 7. 1. 1999, s. 19

Básník mezi patosem a trapností

(...) Šťastným krokem se zdá být koncepce výboru z Kopicových básní, jejímž autorem je Ivan Wernisch. Rezignace na "mapování" básníkovy tvorby, na průřezovost výběru a důraz na hledání hodnoty je v případě tak okrajového básníka, jakým Bořivoj Kopic jistě byl, patrně nejlepším řešením. Poskytuje tak možnost čtení a prožívání každé básně jakožto samostatně fungujícího, celistvého světa, jako unikavé, přesto jedinečné stopy existence.

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz