Dynka Jiří / Dokumenty /

Recenze sbírky Minimální okolí mrazicícho boxu

Petr Hrbáč, Tvar 7/1998

Kvantová poezie


...mezi výrazné rysy Dynkovy poezie patří nezaměnitelná vazba textu na jeho grafickou podobu, až laboratorně vyvažované napětí mezi zvláštní estetikou Dynkových textů, jakoby skalpelem či laserem porcovaných, a vlastním “grafickým" dojmem. Tím, že Dynka provádí ono řezání a porcování jako básník, zasahuje náš myšlenkový aparát, nejen oči... Netradiční zacházení s orbitami významů, po nichž obíhají slova jeho básní, mi připomíná kvantový mikrosvět s nevšedním chováním sémantických rovin a mikroúrovní...
Mně připadají jeho zásahy prostě geniální...

(kráceno)


Formátuj pro tisk
Návrat na homepage