Hlídače květin nikdo neuhlídá / Recenze /

Blahoslav Dokoupil, Tvar 5/1998

Ochuzení genofondu

Jindřich Zogata je básník a prozaik civilizačního paradoxu. Vzděláním zemědělský inženýr a povoláním správce parku, má denně co dělat s ochočenou městskou přírodou, ba co víc, sám se na jejím přizpůsobování požadavkům moderního životního prostředí podílí. Jako venkovan původem i srdcem cítí však dvojnásob, kolik zvůle je obsaženo v každé manipulaci s přírodou, v každá snaze podřídit ji okamžitým lidským nárokům a pseudopotřebám. Se znepokojením sleduje, jak náš svět ztrácí smysl pro řeč kořenů, pro všechno původní,neupravené a nepřikrášlené, a děsí se zpupných experimentů genového inženýrství všeho druhu. (…)

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage