Prozatím / Recenze /

Další recenze

Salon (Literární příloha Práva), 21.3.2002, s.2, In:[výběr]
Barbora Gregorová, Think (dvojjazyčný pražský měsíčník) 6/2002 (53), s.8-9
Štefan Švec, Tvar 16/2002, s.21


 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz