Monyová Simona / Dokumenty /

Ukázka z rozhovoru s Jefem Kratochvilem, Pasáž 2/2002

(...)"Nebojíš se toho, že jako spisovatelka jsi odsouzena k bludišti své fantazie?"
"Nebojím, naopak. To je jedna z motivací k psaní. Bloudit vlastní fantazií je přece jen mnohem pohodlnější a snazší, než bloudit reálným životem."
"Jak si představuješ svobodu?"
"Bude to znít asi paradoxně, ale myslím si, že skutečnou svobodu člověku může poskytnout jedině smrt. Dokud jsem naživu, pořád budu své jednání korigovat tak, abych někoho nezklamala, nedotkla se ho, abych mu udělala radost, zavděčila se mu, ale taky abych vypadala lepší, než uvnitř jsem a aby mě ten konkrétní člověk měl rád."(...)

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz